Císařský řez – pro a proti

Kolem způsobu, jak probíhá císařský řez a jaké má následky, koluje mnoho mýtů. Řada žen se domnívá, že pokud jednou porod proběhl císařským řezem, ostatní porody tak budou muset proběhnout také. To ale není vždy pravda. Podle odborníků z kliniky asistované reprodukce je možné odhadnout případná rizika a nechat i po císařském porodu ženu přivést na svět miminko přirozenou cestou.

Císařský řez na přání i jako nutnost

V České republice i v zahraničí počet dětí narozených císařským řezem neustále stoupá. Gynekologové a porodníci z IVF kliniky a pražské gynekologie Gynem uvádějí, že k tomu existuje mnoho důvodů. Jako jeden z nejrozšířenějších považují zvyšující se věk rodiček. Ten je daný nejen dobovými trendy, ale také vzrůstajícími problémy s neplodností nebo nemocemi.

Díky pokročilým metodám moderní medicíny není císařský řez komplikovaná operace. Naopak může pomoci například se zmírněním traumatického zážitku z předchozího porodu. Také rekonvalescence po císařském řezu je méně problematická, než tomu bývalo v minulosti. Císařský řez na přání je tak relativně běžnou záležitostí, která umožňuje naplánovat přesný čas porodu i bezpečné přivedení dítěte na svět.

Výhody a nevýhody císařského řezu

Císařský řez je v první řadě zákrok, který dokáže zachránit matce i dítěti život v případě komplikovaného porodu. Navíc je považovaný za bezpečnou metodu, jak přivést dítě na svět. Díky pokročilým metodám, jako je podle odborníků z kliniky Gynem například ultrazvuková diagnostika, je možné provést císařský řez ve chvíli, kdy by dítě bylo ohroženo, i přesto, že na přirozený porod ještě není čas.

Na druhou stranu se přeci jen jedná o invazivní chirurgický zákrok, se kterým mohou být spojené určité komplikace. Hrozí zde poranění močového měchýře, záněty nebo komplikace se srůsty po císařském řezu. Delší je také po císařském řezu rekonvalescence. Žena se po tomto zákroku musí několik týdnů vyhýbat fyzické námaze, včetně nošení miminka. V neposlední řadě zůstává po císařském řezu jizva.

Problematická je také otázka přirozeného porodu po císařském řezu. V tomto ohledu není rozdělena jen laická veřejnost, ale také odborníci. Řada gynekologů a porodníků se domnívá, že přirozený porod po předchozím císařském řezu představuje pro rodičku zbytečné riziko. Navíc žena už má po císařském řezu jizvu, takže se jí nebude dělat nová.

Druhá část odborníků je přesvědčená, že chirurgický zákrok vždy znamená určitou dávku rizika. Navíc pro mnoho žen je porod přirozenou cestou významný i po psychické stránce. Znamená to pro ně důležitý přechod mezi těhotenstvím a mateřstvím, u kterého probíhá navázání vztahu s dítětem.

Jak se rozhodnout?

Osobní názor ženy nebo páru, zda má přijít jejich potomek na svět přirozeným porodem nebo císařským řezem, je velmi důležitý. Nicméně rozhodující slovo má v tomto ohledu především lékař a jeho odborný posudek. V něm se zohledňuje především to, jakým způsobem císařský řez proběhnul, kolik času od něj uplynulo a v jakém stavu se nachází jizvy i vnitřní ženské orgány. Obecně platí, že každý další porod po císařském řezu je rizikovější a je nutné zvážit všechny faktory. Vše ale záleží na individuálních podmínkách, osobním rozhodnutí těhotné ženy i doporučení jejího lékaře.