Placenta preavia je vážnou těhotenskou komplikací, která brání přechodu dítěte porodními cestami. Komplikace a smrt hrozí u porodu matce i dítěti.
Placenta preavia je vážnou těhotenskou komplikací, která brání přechodu dítěte porodními cestami. Komplikace a smrt hrozí u porodu matce i dítěti.

Placenta praevia – neviditelná komplikace vašeho těhotenství

Placenta preavia je vážnou těhotenskou komplikací, která brání přechodu dítěte porodními cestami. Komplikace a smrt hrozí u porodu matce i dítěti.

Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro většinu z nás velkou radostí, očekáváním, ale zároveň i obavami. Strach můžeme mít z toho, co nás čeká v následujících devíti měsících, zda miminko bude zdravé a celé těhotenství bez komplikací. Komplikací v těhotenství může být skutečně celá plejáda – od ranních nevolností až po krvácení. Jednou z komplikací, o které se příliš nemluví, je placenta praevia, neboli vcestná placenta. Co konkrétně tento pojem znamená a jaké komplikace s sebou přináší?

Těhotenská komplikace – placenta preavia, se pozná při ultrazvukovém vyšetření.
Těhotenská komplikace – placenta preavia, se pozná při ultrazvukovém vyšetření.

Placenta praevia – nepříjemná těhotenská komplikace, která obvykle předznamenává císařský řez

Placenta jako taková je pro dítě v maminčině děloze jednou z nejdůležitějších věcí. Jejím úkolem je přinášet děťátku kyslík a živiny – a naopak, odvádět z těla ven odpadové látky. Tento „zdroj potravy“ je nejčastěji umístěn na přední nebo zadní stěně dělohy a to zpravidla v její horní části. Problém nastává tehdy, když je placenta umístěna ve spodní části dělohy a zakrývá tak částečně anebo celkově vchod do porodních cest.  Tím blokuje miminku „východ“ z maminčina bříška. V tomto případě hovoříme právě o komplikaci zvané placenta praevia neboli o vcestném lůžku.

Placenta je umístěná na děložní stěně obvykle vepředu, vzadu nebo nahoře. Ke komplikaci dochází, pokud je umístěná dolu v děložním fundu (těle). V této poloze často zasahuje, nebo zcela překrývá vchod do porodních cest a brání tak standardnímu vaginálnímu porodu. Na obrázku vidíte normální umístění placenty bez komplikací.
Placenta je umístěná na děložní stěně obvykle vepředu, vzadu nebo nahoře. Ke komplikaci dochází, pokud je umístěná dolu v děložním fundu (těle). V této poloze často zasahuje, nebo zcela překrývá vchod do porodních cest a brání tak standardnímu vaginálnímu porodu. Na obrázku vidíte normální umístění placenty bez komplikací.

Jak se pozná placenta praevia?

Každé těhotné ženě je doporučeno docházet pravidelně od počátku těhotenství ke svému gynekologovi. Ten si vás bude pravidelně každý měsíc zvát do takzvané těhotenské poradny. Vyšetřovat vás bude jak vaginálně, tak i ultrazvukem. Během ultrazvukového vyšetření uvidí polohu placenty a tak vás bude o komplikaci včas informovat. Problémy s vcestným lůžkem se objevují ve druhém nebo na začátku třetího trimestru. Ve druhém trimestru ještě nemusíte mít strach z komplikací. Vše se může ještě změnit, protože rostoucí děloha vytahuje placentu do její horní části. Horší je to ale v případě, že se nic nemění ani během třetího trimestru. Nápovědou, že máte placentu praevia vám mohou být i zdravotní obtíže. Těhotná žena většinou často krvácí, aniž by cítila nějaké bolesti. Ve třetím trimestru pak může docházet ke krvácivým kontrakcím a vyvolání předčasného porodu.

Vývoj plodu po týdnech. Komplikace Placenta preavia se objeví obvykle během druhého trimestru. Pokud se stav sám neupraví, ve třetím trimestru může dojít ke komplikacím v podobě nebolestivého krvácení až k předčasnému komplikovanému porodu s hrozbou vykrvácení. Stav je nutné řešit včas císařským řezem.
Vývoj plodu po týdnech. Komplikace Placenta preavia se objeví obvykle během druhého trimestru. Pokud se stav sám neupraví, ve třetím trimestru může dojít ke komplikacím v podobě nebolestivého krvácení až k předčasnému komplikovanému porodu s hrozbou vykrvácení. Stav je nutné řešit včas císařským řezem.

Čtyři typy vcestného lůžka – ne všechny jsou problematické

Jak bylo již zmíněno komplikaci placenta praevia objeví váš gynekolog při ultrazvuku. Doposud jsou známy čtyři typy toho, jak může vcestné lůžko bránit průchodu dítěte.

1. Placenta je umístěná v horní části, částečně překrývá vchod do porodních cest

Placenta je umístěna velkou částí v horní části dělohy, nezasahuje do poševního vchodu zcela, ale může svou malou částí průchodu bránit.

Komplikace: střední

Placenta preavia v méně komplikovaném stádiu – placenta se dotýká nebo jen jen částečně překrývá vchod do porodních cest.
Placenta preavia v méně komplikovaném stádiu – placenta se dotýká nebo jen jen částečně překrývá vchod do porodních cest.

2. Placenta je umístěná níže, dotýká se děložního čípku

Placenta je umístěna již trochu níže, dotýká se děložního čípku, ale zatím nijak zvláště průchodu nebrání.

Komplikace: střední

3. Placenta již z velké části pokrývá děložní čípek

Placenta je umístěná v dolní části a z velké části pokrývá děložní čípek, čímž z velké části překrývá vchod do porodních cest.

Komplikace: vysoká

Placenta preavia ve více komplikovaném stádiu – placenta z velké části pokrývá děložní čípek, čímž z velké části překrývá vchod do porodních cest.
Placenta preavia ve více komplikovaném stádiu – placenta z velké části pokrývá děložní čípek, čímž z velké části překrývá vchod do porodních cest.

4. Placenta již zcela překrývá děložní čípek

Placenta již zcela překrývá děložní čípek a dítěti tak není umožněn průchod pochvou.

Komplikace: vysoká

Velmi komplikovaný stav placenta preavia – v této fázi se již jednoznačně volí porod císařským řezem. V opačném případě hrozí poškození dítěte až jeho smrt a současně vykrvácení matky při porodu.
Velmi komplikovaný stav placenta preavia – v této fázi se již jednoznačně volí porod císařským řezem. V opačném případě hrozí poškození dítěte až jeho smrt a současně vykrvácení matky při porodu.

Poslední dva typy placenta preavia jsou velice závažnou těhotenskou komplikací bránící přirozenému porodu. Dítě totiž vaginální porod přes tuto překážku nezvládne. Mohl by totiž způsobit těžké krvácení jak matce, tak i dítěti, což by mohlo přinést až smrtelné následky. Při diagnóze je tedy potřeba přistoupit k císařskému řezu.

Je vůbec možné komplikaci placenta preavia předejít?

Doposud nebyly přesně určeny příčiny vzniku vcestného lůžka. Můžeme ale říci, že existují různé faktory, které mohou mít na jeho vznik velký vliv. Tím může být užívání návykových látek, vyšší věk matky, vícečetná těhotenství, prodělaná interupce, císařský řez z předešlých těhotenství a další. V případě diagnózy nebo k  předcházení, čili k prevenci placenta preavia se pak doporučuje klidový režim, vyhýbání se namáhavým aktivitám, absence sexu a užívání kyseliny listové.

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu