Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je známé především jako cvičení pro otěhotnění. Toto cvičení však pomůže rovněž při jiných problémech.
Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je známé především jako cvičení pro otěhotnění. Toto cvičení však pomůže rovněž při jiných problémech.

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové – pro otěhotnění a jiné neduhy

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je známé především jako cvičení pro otěhotnění. Toto cvičení však pomůže rovněž při jiných problémech.

Cvičení může pomoci při neschopnosti otěhotnět a při dalších problémech. Nejedná se však o jakékoli cvičení. Cviky musí být vybrány a sestaveny odborníkem. Známou odborníci v oblasti fyzioterapie je rehabilitační pracovnice Ludmila Mojžíšová, která svou sestavou cviku pomohla mnoha ženám otěhotnět a mnohým pomohla při odstranění jejich potíží. Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je doslova fenoménem, který však pomáhá nejen k vytouženému otěhotnění.

U cvičení podle Ludmily Mojžíšové se cvičí poměrně jednoduché cviky. Jejich efekt při pravidelném cvičení je však ohromující.
U cvičení podle Ludmily Mojžíšové se cvičí poměrně jednoduché cviky. Jejich efekt při pravidelném cvičení je však ohromující.

Princip cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cílem sestavy cviků nazývané Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je uvolnění a posílení svalů, které udržují správné postavení páteře. Cviky jsou sestaveny tak, aby odstranily potíže vyvolané funkčními poruchami v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Cílem cviků je navodit v počáteční fázi uvolnění a protažení často přetížených oblastí trupu a velkých kloubů horních a dolních končetin. Sestava cviků Ludmily Mojžíšové je nenáročná na provedení, mohou ji cvičit i jedinci s nízkou fyzickou kondicí. Aby byla účinná, je třeba dodržovat správnou techniku i pořadí cviků, jinak se může dostavit i opačný účinek.

Jak cvičit podle Ludmily Mojžíšové

 • Při cvičení podle Ludmily Mojžíšové je třeba cvičit velmi pomalu a dbát při cvičení na správné zapojení svalů.
 • Cviky neprovádíme švihem, ale pozvolným, plynulým zapojováním jednotlivých svalů.
 • Cvičení nesmí v žádném případě vyvolat bolest, proto provádíme cviky jen do příjemného tahu, tlaku nebo napětí.
 • Pokud se nám nedaří provést nějaký cvik, raději ho jen naznačíme. A to tím způsobem, že v základním postavení mírně napneme svaly tak, jako bychom se chystali cvik skutečně provést.
 • Při pocitu tahu nebo napětí po cca deseti vteřinách cvik zvolna ukončíme.
 • Pokud nemáme bolesti, zvolna pokračujeme v provedení cviku až k pocitům tahu a napětí, které jsou předstupně bolesti. Opět chvíli v této poloze vytrváme a potom se zvolna vracíme do původní polohy.
 • Sestavu cviků neprovádíme najednou, ale mezi jednotlivými cviky necháváme deseti až třicetivteřinové přestávky podle náročnosti cviků, fyzické kondice a zdravotního stavu cvičícího.

Kdy může cvičení podle Ludmily Mojžíšové pomoci?

Sestava cviků podle Ludmily Mojžíšové může pomoci nejen při nemožnosti otěhotnět, ale i při dalších problémech. Mezi ně patří: bolesti zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku, chybění orgasmu, malá, nevyvinutá děloha, obrácená poloha dělohy, neprůchodnost vejcovodů, opakované potraty, pomočování u žen, chybění menstruačního krvácení u mladých dívek, nepravidelné či bolestivé menstruace, skolióza u dětí do 15 ti let, artróza kyčlí, bolesti kostrče, funkční vertebrogenní potíže, zácpa. Sestava cviků podle Ludmily Mojžíšové je vhodná také pro může, pomůže jim zlepšit kvalitu spermií.

Popis jednotlivých cviků podle Ludmily Mojžíšové

Sestava cviků podle Ludmily Mojžíšové zahrnuje tyto cviky:

 1. V sedu na židli vytáhneme hlavu vzhůru, ramena stáhneme dozadu a dolů. Předkloníme hlavu a otáčíme ji vpravo a vlevo.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.
 2. V sedu na židli kroužíme rameny vpřed a vzad.
  Cíl cvičení: uvolnění ramenního kloubu.
 3. V sedu zkřižmo ze vzpažení skrčíme upažmo dolů, zatlačíme lopatky vzad a dolů. Zatlačíme do loktů („svícen“). Ruce v úrovni ramen, lokty tlačíme vzad. Při vzpažení vdech, při skrčení dolů upažmo výdech.
  Cíl cvičení: posílení pletence ramenního.
 4. V sedu na židli pokrčíme vzpažmo, předloktí dovnitř, ruce jsou spojeny dlaněmi. Táhneme dlaněmi od sebe a napínáme prsní svaly. Poloha paží určuje napětí v různých místech žeber.
  Cíl cvičení: posílení prsních svalů.
 5. Ve vzporu klečmo opřeme ruce o stoličku ve výši cca 30 cm. Zvolna vyhrbíme bederní páteř a zvolna ji prohneme. Dbáme na to, abychom procvičovali převážně dolní část páteře.
  Cíl cvičení: uvolnění beder.
 6. Ve vzporu klečmo jsou ruce opřeny o stoličku ve výši cca 30 cm. Otáčíme trup a střídavě upažujeme pravou a levou ruku.
  Cíl cvičení: rotační protažení bederní páteře.
 7. Ve vzporu klečmo jsou ruce opřeny o stoličku. Provádíme úklony stranou v oblasti bederní páteře a pohyb bérců proti hlavě.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení v oblasti bederní páteře.
 8. Ve vzporu klečmo zvolna vyhrbíme bederní páteř a zvolna ji prohneme. Důležitý je také pohyb hlavou, při prohnutí jde hlava vzhůru.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení v oblasti hrudní a horní části bederní páteře.
 9. Ve vzporu klečmo otáčíme trup a zároveň střídavě upažujeme pravou a levou ruku.
  Cíl cvičení: protažení do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.
 10. Ve vzporu klečmo provádíme úklony stranou a pohyb bérců proti hlavě.
  Cíl cvičení: protažení do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.
 11. V podporu klečmo na předloktích střídavě vyhrbíme a prohneme horní část hrudní páteře. Důležitý je také pohyb hlavy.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení v oblasti horní části hrudní páteře.
 12. V podporu klečmo na předloktích otáčíme trup a střídavě upažujeme levou a pravou ruku.
  Cíl cvičení: protažení do otočení v oblasti horní části hrudní páteře.
 13. V podporu klečmo na předloktích provádíme úklony stranou v oblasti horní části hrudní páteře, pohyb bérců proti hlavě.
  Cíl cvičení: protažení v oblasti horní části hrudní páteře.
 14. V lehu na zádech skrčmo přednožmo lehce přidržujeme rukama kolena. Přitáhneme kolena k hrudníku tak, aniž bychom zvedali hlavu a hrudník. Potom stáhneme hýždě a tlačíme kolena do dlaní.
  Cíl cvičení: uvolnění beder a křížokyčelního skloubení.
 15. V lehu na zádech vzpažíme a vytahujeme trup do délky, paže a nohy opačným směrem tak, že se snažíme vyrovnat všechna zakřivení páteře.
  Cíl cvičení: uvolnění oblasti celé páteře.
 16. V lehu na zádech pokročmo roznožný pokládáme střídavě kolena v ose kyčle vlevo a vpravo.
  Cíl cvičení: uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení.
 17. V lehu na levém boku unožujeme pravou nohu. Střídáme leh na pravém a levém boku.
  Cíl cvičení: uvolnění vazů mezi pánví a křížovou kostí.
 18. V lehu na břiše pokrčíme levou dolní končetinu a pánev přitiskneme k podložce. Přitáhneme levé koleno co nejvíce vzhůru, případně ho přitáhneme rukou do skrčení únožmo. Střídáme skrčení únožmo levou a pravou nohu.
  Cíl cvičení: uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení, protažení svalů podél páteře, protažení přitahovačů stehna.
 19. Ve vzporu klečmo zanožíme levou nohu a protáhneme ji do dálky s výdrží cca 6 vteřin, Hlavu nezvedáme. Hlava je v poloze prodloužení trupu.
  Cíl cvičení: posílení v oblasti bederní páteře a hýžďových svalů.
 20. V lehu na zádech přednožíme a kmitáme rukama vzhůru a dolů v rozsahu asi 15 stupňů po dobu cca 10 vteřin. V druhé fázi následuje leh skrčmo, dvakrát hluboký nádech a výdech.
  Cíl cvičení: posílení břišních svalů.

O Ludmile Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová (25. října 1932 Užhorod – 3. ledna 1992 Praha) pracovala jako rehabilitační sestra. Celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence funkčních poruch pohybového ústrojí. Vyvinula sestavu cviků využívající cvičení a mobilizaci, s jejíž pomocí se daří odstraňovat některé druhy ženské i mužské sterility. V roce 1985 poprvé zveřejnila svoji sestavu cviků. Známá je pod názvy Cvičení podle Ludmily Mojžíšové, ale i Metoda Ludmily Mojžíšové nebo Terapie Ludmily Mojžíšové. Své bohaté zkušenosti předávala svým spolupracovníkům. Používání této metody přineslo velké výsledky a brzy se velmi rozšířilo. Dnes se tato sestava cviků běžně užívá v rehabilitačním lékařství. V roce 1991 uznal ministr zdravotnictví sestavu cviků Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby k léčbě funkční ženské sterility.

Zdroj obrázků: Shutterstock

CHCI MAGAZÍN ZDRAVÍ A KRÁSA ZDARMA!

Nechte si posílat magazín Zdraví a krása do vaší e-mailové schránky! Staňte se členem největší komunity lidí, kteří si váží své zdraví a chtějí být krásnými.

Váš e-mail