Na inzulínové jehly dochází téměř u všech typů diabetu

Množství diabetiků je skutečně obrovské. V České republice je jejich počet kolem 850 000 a odhaduje se, že dalších zhruba 200 000 lidí o své nemoci neví a podstupuje tak riziko různých komplikací spojených s neléčenou cukrovkou. Mezi diagnózami cukrovky dominuje diabetes 2. typu. Podle odhadu bude zhruba do 15 let trpět diabetem jeden z deseti občanů naší republiky.

Neléčená cukrovka je problém

Tato čísla jsou skutečně alarmující a vůbec je nelze podceňovat. Říkáte si, proč se tedy cukrovka neléčí? Protože zatím vyléčitelnou vlastně není. Na inzulínové jehly a aplikaci inzulínu je odkázáno obrovské množství lidí. I když je cukrovka ve vysoké míře dědičné onemocnění, změnou životního stylu ji dokážeme velice dobře korigovat. Přispívá k tomu redukce váhy, dostatek pohybových aktivit i vhodná strava. Důležitá je též včasná diagnostika cukrovky. Mnoho lidí žije s cukrovkou několik let a vůbec o ní neví. Komplikace špatně kompenzované cukrovky jsou přitom velice závažné – od amputace končetin, přes selhání ledvin, slepotu a mnoho dalších.

Co by nás mělo varovat, že možná rovněž trpíme cukrovkou?

Existuje řada příznaků, které by nás měly vyhnat okamžitě na vyšetření cukru. Jestliže trpíme neléčeným a doposud nezjištěným diabetem, můžeme pociťovat nadměrnou žízeň, ale též neustálý pocit hladu, často za současného hubnutí bez příčiny. Máme časté nutkání k močení. Průvodními znaky bývá únava. Objevuje se svědění genitálií spojené s opakovaným výskytem kvasinkových infekcí. Pomalu se nám hojí různá poranění. Může se objevit postižení nervů, co snižuje citlivost našich končetin. Zhoršuje se nám zrak i sluch. Na pleti se nám objevuje akné i tmavé skvrny. Setkáváme se též s krvácením dásní, nadměrným pocením i suchem v ústech.

Jaké druhy cukrovky existují a jak se léčí?

Diabetes 1. typu

Cukrovka 1. typu je závažné onemocnění, u kterého je pacient celoživotně odkázán na inzulinové jehly a píchání si inzulinu. Objevit se může v jakémkoliv věku. Pacientům u tohoto typu cukrovky zcela chybí vlastní inzulin, jelikož mají kompletně zničeny Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní. Tento typ cukrovky je doprovázen autoimunitním zánětem. Diabetes 1. typu se léčí vždy inzulinem, dietou a dostatečnou pravidelnou fyzickou aktivitou. Pacienti jsou velice citlivý na hypoglykemii.

Diabetes 2. typu

Pokud se u nejbližšího příbuzného vyskytuje cukrovka 2. typu, je až 60% pravděpodobnost výskytu i u potomka. Pokud mají oba rodiče cukrovku, je predispozice 100%. Až 90 % pacientů s diabetem 2. typu má nadváhu nebo obezitu. U počátečních stádií cukrovky 2. typu tělo pořád produkuje inzulín, ale méně, než je zapotřebí. Tento typ cukrovky se obvykle léčí dietou, antidiabetiky (ve formě léků), pouze u některých pacientů dochází k aplikaci inkretinové anody či k léčbě inzulinem.

Jiné typy diabetu

Specifickými formami diabetu jsou gestační diabetes melitus neboli těhotenská cukrovka. Diabetes se musí léčit, aby nedošlo k poškození zdraví dítěte. Vyskytuje se zejména u starších rodiček. Rodičky pod 25 let jím téměř netrpí. U postižených žen obvykle po porodu vymizí. Těmto ženám je však doporučena pravidelná kontrola, protože je u nich vysoká pravděpodobnost pozdějšího výskytu diabetu 2. typu.

Dalšími specifickými formy diabetu jsou hraniční poruchy glukózové homeostázy či typ MODY. Jde o genetický defekt beta buněk. Diabetes se může vyskytovat i jako součást jiných chorob, i když tento výskyt je méně častým.

Nebojte se inzulínových jehel

Aplikace inzulínu prošla obrovskými změnami k lepšímu. Dnes se již dokonce nepoužívají ani tzv. inzulinky, tedy stříkačky s nasazenou cejchovanou jehlou. Inzulin se dnes aplikuje snadno tzv. inzulinovým perem s výměnnou jehlou.