Spánek zcela zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života, zdraví i výkonnost – psychickou i fyzickou. Podívejte se na nejčastější poruchy spánku.
Spánek zcela zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života, zdraví i výkonnost – psychickou i fyzickou. Podívejte se na nejčastější poruchy spánku.

Spánek a jeho nejčastější poruchy: podívejte se, jak na insomnii i spánkové apnoe

Spánek zcela zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života, zdraví i výkonnost – psychickou i fyzickou. Podívejte se na nejčastější poruchy spánku.

Jako většina živočichů máme i my, lidé, nastavenou vnitřní synchronizaci s 24hodinovým cyklem rotace Země. Ta ovlivňuje náš biorytmus – denní bdění, noční spánek i celkový metabolismus. Naše biologické hodiny se synchronizují podle světla a tmy.  Moderní doba nás však o spánek ochuzuje a nedostatek spánku se stává celospolečenským problém. Většina lidí dnes totiž spí méně, než by měla.

Na tom, jak se vyspíme, záleží. Spánek nás ovlivňuje po fyzické i psychické stránce.
Na tom, jak se vyspíme, záleží. Spánek nás ovlivňuje po fyzické i psychické stránce.

Obecně platí, že průměrná délka spánku má být kolem 7 hodin. Liší se podle věku. Od dětství až do pozdní dospělosti se postupně snižuje. Na stáří se zas potřeba délky spánku o něco málo zvedne. Obecně ale platí, že hektický život, který doslova nechceme prospat, a k tomu různé moderní technologie, negativně ovlivňují náš spánek a snižují jeho délku. V průměru dnes spíme až o dvě hodiny méně než před cca 60 lety.

Správná světelná hygiena je pro náš spánek naprosto klíčovou

Za největšího narušitele našeho spánku je dnes pokládán stres, narušování biorytmů kvůli svícení (mnohdy i nevhodně zvoleným světlem) a moderní elektronika vyzařují tzv. modré světlo. Nejde o žádné zářivě modré světlo, o kterém si teď řeknete, že nic takového zrovna vy doma nemáte. Nejspíš máte.

Modré světlo vyzařují počítače, tablety, mobilní telefony i televizory. Problém může být i v LED žárovkách, které jste si do bytu či domu vybrali. A situace se zhoršuje. Obvykle s nadšením přecházíme od teplých tónů žárovek k těm studeným. Interiéry jsou navíc zbytečně přesvětleny a s přirozeným světlem nemají nic společného. Tomuto typu světla říkáme modré světlo.

Proč je modré světlo příčinou řady problémů se spánkem? Naše tělo dostává díky němu signál, aby zůstalo vzhůru. K spánku se nechystá. Toto světlo vás v noci probudí při návštěvě toalety a vy pak neusnete. Stejně tak, jako vám způsobí problémy poté, co na vás svítí v koupeně, dokud jste ve vaně a než si umyjete zuby.

Nemůžete usnout a pořádně se nevyspíte? Vyhněte se alespoň dvě hodiny před spaním tzv. modrému světlu.
Nemůžete usnout a pořádně se nevyspíte? Vyhněte se alespoň dvě hodiny před spaním tzv. modrému světlu.

Poruchy spánku podle mezinárodní klasifikace

Řada spánkových poruch má samozřejmě i jiné příčiny. Takto poruchy spánku klasifikuje International Classification of Sleep Disorders – ICDS-2:

 1. Insomnie: nespavost
 2. Porucha dýchání vázaná na spánek: syndrom spánkové apnoe
 3. Hypersomnie: nadměrná spavost
 4. Poruchy cirkadiánního rytmu: biorytmus kolísá mezi 20 a 28 hodinami
 5. Parasomnie: poruchy vázané na usínání a probouzení
 6. Abnormální pohyby vázané na spánek: syndrom neklidných nohou nebo periodické pohyby dolními končetinami ve spánku
 7. Izolované symptomy a varianty normy: poruchy spánku spojené s duševními nebo somatickými poruchami
 8. Další poruchy spánku

V tomto článku se podrobněji věnujeme dvěma z nich: insomnii a spánkové apnoe.

Insomnie umí zásadně snížit kvalitu běžného života

Nespavost se objevuje jako krátkodobá nebo jako chronická. Problémy se projevují při usínání, častém nočním probouzení, tzv. mělkým spánkem a předčasným raným probouzením. Jsme unaveni, spánek nás neosvěžil a nebyl kvalitním.

Krátkodobá nespavost

Za důvod krátkodobé nespavosti je velice často pokládán stres. Mluvíme o ní, pokud se problémy se spánkem objevují několik nocí až čtyři týdny. Většinou se problém neřeší, nebo se řeší medikamentózně benzodiazepiny a hypnotiky. 

Zdroj: Poruchy spánku (Wikiskripta)
Zdroj: Poruchy spánku (Wikiskripta)

Chronická nespavost

Mnohem závažnějším stavem je chronická insomnie, neboli chronická nespavost. Za příčiny bývá považován opět stres, ale i špatná spánková hygiena. Často doprovází deprese, různé kognitivní poruchy (mírné poruchy paměti, neschopnost soustředit se, rozhodovat se a ztráta orientace), anxiózní stavy (porucha osobnosti s nízkou sebedůvěrou a sebeúctou). Za další příčiny jsou pokládána i chronická onemocnění, jako je Parkinsonova nemoc, osteoartróza, noční bolesti hlavy, chronická obstrukční plicní nemoc, nukturie (noční nutkání k močení) a další.

Co máme na mysli, když mluvíme o špatné spánkové hygieně? Může to být již zmíněné vystavování se tzv. modrému světlu, nedostatek fyzické aktivity, pozdní a příliš velká večeře, nadměrná konzumace kofeinu, teinu i alkoholu apod.

Insomnii často způsobí i léky a různé preparáty. Jedná se třeba o steroidy, betablokátory, methylxantiny, bronchodilatancia, antihypertenziva, ale i nadužívání hypnotik. Přitom právě ona se spolu s režimovými opatřeními používají k léčbě chronické nespavosti.

Krátkodobá insomnie, čili nespavost, je nepříjemná. Chronická nespavost pak problémem, který ohrožuje naše zdraví.
Krátkodobá insomnie, čili nespavost, je nepříjemná. Chronická nespavost pak problémem, který ohrožuje naše zdraví.

Chrápání může být závažnější než si myslíme – spánková apnoe nás ohrožuje i na životě

Syndrom spánkové apnoe charakterizuje chrápání ve spánku s apnotickými pauzami. Ty trvají nejméně deset sekund. Objevují se alespoň pětkrát za hodinu a způsobují snížené zásobování kyslíkem. Zjednodušeně řečeno, jde o poruchu spánku, která opakovaně přerušuje dýchání během spánkového cyklu.

Důvodem přerušení dýchání je kolaps měkkých tkání v dýchacích cestách. Kvůli nim dochází k přerušení průniku kyslíku do plic. Příčinou jsou obvykle obezita, velký jazyk, ale zejména slabé či ochablé svaly v dýchacích cestách.

V důsledku přerušovaného dýchání se zcela zásadně znehodnocuje náš spánek. Ovlivněn je duševní výkon, celková energie, jsme ospalí a unavení. Neléčená obstrukční spánková apnoe nás může dokonce ohrozit na životě.

Jelikož spánkovou apnoe v první řadě charakterizuje především hlasité chrápání, bývá jako zásadnější problém přehlížena. Je proto třeba vysledovat další příznaky, které lépe potvrdí, zda jde o tento závažnější problém. Obecně jím trpí 5 až 10 % dospělých osob, takže jde o velice běžné onemocnění. Častý výskyt však nesnižuje jeho závažnost, právě naopak.

Chrápete? Je možné že trpíte spánkovou apnoe.
Chrápete? Je možné že trpíte spánkovou apnoe.

Jak se projevuje spánková apnoe?

Noční příznaky:

 • Hlasitě a dlouhodobě chrápete.
 • Zastavuje se vám při spánku dech (na problém vás upozorní partner a rodina).
 • Během spánku se dusíte a lapáte po dechu.
 • Váš spánek je neklidným.
 • Často v noci navštěvujete toaletu.

Denní příznaky:

 • Projevuje se u vás nadměrná denní únava a ospalost.
 • Trpíte ranní bolestí hlavy.
 • Špatně se během dne soustředíte.
 • Objevuje se podrážděnost až deprese.

Výše uvedené příznaky by vás měly rozhodně motivovat k návštěvě lékaře. Problémy spánkové apnoe řeší somnolog. Ve spánkové laboratoři vám bude proveden test, zda skutečně trpíte spánkovou apnoe. Pokud ano, bude zahájena léčba.

♥ TIP

Výborným zdrojem informací o syndromu spánkové apnoe jsou stránky společnosti Philips, která dodává přístroj na léčbu tohoto závažného problému. Najdete je na webových stránkách https://www.philips.cz/healthcare/consumer/sleep-apnea/homepage. Zde jsme čerpali i seznam příznaků, podle kterých může být spánková apnoa diagnostikována.

Odborníci varují před neléčenou spánkovou apnoe

Neléčená spánková apnoe rozhodně není bez rizika. Ta mohou být krátkodobá, ale i dlouhodobá. Nejzávažnějším je až 3krát vyšší riziko vzniku mozkové příhody u středně závažné neléčené apnoe. Existují dokonce statistiky (USA), že se tato porucha spánku významně podílí na dopravních nehodách.

Podle odborníků z Philips zaměřených na oblast health&care a poruchy spánku jsou nejzávažnějšími riziky:

 • mozkové příhody,
 • vznik diabetu 2. typu,
 • vysoký krevní tlak,
 • nepravidelný srdeční tep,
 • vznik srdečního onemocnění / záchvatu (infarktu),
 • vyšší nehodovost při řízení automobilů,
 • vyšší výskyt pracovních úrazů.

Trápí-li vás spánková apnoa, dýchací přístroj zajistí, aby dýchací cesty zůstaly během spánku otevřené

Léčba spánkové apnoe existuje. Jako jedna z osvědčených metod se používá tzv. terapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Jde o použití přístroje během spánku, který zajistí kontinuální přetlak v dýchacích cestách. Vodnou masku pro terapii CPAP si má pacient možnost vybrat podle toho, v jaké poloze obvykle spí – zdali na boku či na zádech. Výrobce Philips nabízí více druhů masek, aby zajistily co nejpohodlnější spánek. A to včetně cestovního vybavení CPAP pro možnost kontinuální léčby. Ta je pro úspěšnost terapie velice důležitá. Přístroj CPAP zajišťuje, aby dýchací zůstaly otevřené během celého spánku.

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu

CHCI MAGAZÍN ZDRAVÍ A KRÁSA ZDARMA!

Nechte si posílat magazín Zdraví a krása do vaší e-mailové schránky! Staňte se členem největší komunity lidí, kteří si váží své zdraví a chtějí být krásnými.

Váš e-mail