Cukrovka patří mezi častá chronická onemocnění. Její zákeřnost spočívá v její skrytosti, pomalém rozvoji a trvalých zdravotních následcích.
Cukrovka patří mezi častá chronická onemocnění. Její zákeřnost spočívá v její skrytosti, pomalém rozvoji a trvalých zdravotních následcích.

Cukrovka a jak ji poznáte

Cukrovka patří mezi častá chronická onemocnění. Její zákeřnost spočívá v její skrytosti, pomalém rozvoji a trvalých zdravotních následcích.

Nemoc cukrovka patří mezi častá chronická onemocnění. Její zákeřnost spočívá nejen v její skrytosti, ale také v její zákeřnosti. Neléčená cukrovka způsobuje poškození mnoha orgánů. Je třeba vědět, jak tohoto zákeřného nepřítele poznat. Jak cukrovka vzniká a jak poznám, že mám cukrovku, to jsme se pokusili velice komplexně shrnout v tomto článku.

Cukrovka, odborně diabetes, je pokládána za jednu z civilizačních nemocí moderního světa.
Cukrovka, odborně diabetes, je pokládána za jednu z civilizačních nemocí moderního světa.

Víte, co to je cukrovka a jak vzniká?

Cukrovka, odborně nazývaná diabetes mellitus, patří mezi metabolická onemocnění. Jedná se o poruchu metabolizmu glukózy. Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné tvorby inzulínu nebo v důsledku neschopnosti těla reagovat na inzulín. Pokud není tělo schopné reagovat na inzulín, glukóza se nemůže spálit a je vyloučená z těla močí.

Latinské slovo mellitus znamená sladký a je tím vyjádřena sladká chuť moči nemocného. Moč diabetiků obsahuje cukr, proto přitahovala hmyz. Ve starověké Čině poznávali, zda je dotyčný diabetik nebo ne podle toho, zda jeho moč přitahovala mravence nebo ne. Středověcí lékaři zjišťovali diabetes ochutnáváním moči, což je vyobrazeno na gotických reliéfech. V současné době lékaři zjišťují diabetes podle hodnot glukózy v krvi, tj. glykémie.

♥ TIP

Ideální hodnoty glykémie jsou 4 až 5 mmol/l krve, fyziologická hladina glykémie je do 5,6 mmol/l krve.  Hodnoty 5,6 mmol/ l krve až 7 mmol/l krve znamenají mírně zvýšenou glykémie. Hodnoty glykémie nad 7 mmol/l krve signalizují cukrovku.

Podívejte se na typické symptomy cukrovky, s ní spojné zdravotní komplikace a na to, jaká prevence na cukrovku funguje.
Podívejte se na typické symptomy cukrovky, s ní spojné zdravotní komplikace a na to, jaká prevence na cukrovku funguje.

Typy cukrovky: podle příčiny vzniku rozeznáváme čtyři typy cukrovky

Diabetes mellitus 1. typu            

Tento typ cukrovky, diabetes prvního typu, vzniká, pokud jsou zničeny B-buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní vlastním imunitním systémem. To vede k neschopnosti slinivky břišní tvořit inzulín a dotyčný jedinec je do konce svého života závislý na aplikaci inzulínu zvenčí. Spouštěcím mechanismem k rozvoji tohoto typu diabetu může i obyčejná chřipka, která nastartuje tvorbu protilátek proti vlastním buňkám. Tento typ diabetu je diagnostikován nejčastěji v dětském věku.

Diabetes mellitus 2. typu

Příčinou vzniku tohoto typu cukrovky, diabetu druhého typu, je nerovnováha mezi sekrecí a účinkem inzulínu v metabolismu glukózy. Slinivka břišní produkuje dostatečné nebo nadbytečné množství inzulínu, ale tělo na inzulín nereaguje. Nemocný může být léčen pouze dietou a celkovou změnou životního stylu nebo i perorálními antidiabetiky. Nedodržování diety a dalších zásad vede k stále větší produkci inzulínu slinivkou břišní a postupné ztráty schopnosti slinivky tvořit inzulín. Nemocný se tak stane závislým na aplikaci inzulínu zvenčí. Tento typ diabetu je diagnostikován v dospělosti. Vlohy k tomuto typu diabetu jsou mnohdy přenášeny geny z generace na generaci. Tento typ diabetu vzniká zejména u jedinců, kteří mají nadváhu, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, nedostatek pohybu, pijí alkohol, jsou kuřáci a žijí ve stresu.

Těhotenský diabetes                                                 

Těhotenský diabetes, neboli těhotenská cukrovka, je označována také jako gestační diabetes mellitus.

Příčinou vzniku tohoto typu diabetu je kolísání hladiny glykémie v průběhu těhotenství v závislosti na těhotenských hormonech. Slinivka některých žen není schopná se vyrovnat se zvýšenými požadavky na inzulín, který udržuje hladinu glukózy v rovnováze.  Následkem toho přestupuje zvýšené množství glukózy v matčině krvi přes placentu do plodu, který odpovídá zvýšenou tvorbou vlastního inzulínu. Dítě se narodí s vyšší porodní váhou a je ohroženo sníženou hladinou glukózy v krvi, tzv. hypoglykémií. Popsané potíže se obvykle upraví po porodu u matky i u dítěte.

Diabetes insipidus        

Při tomto typu diabetu je narušeno vylučování antidiuretického hormonu, ADH hormonu, který reguluje tvorbu moči. Hormonální hladina hormonů slinivky břišní není u tohoto typu diabetu narušena. Tomuto typu diabetu se říká žíznivka. Postižený tímto typem diabetu není schopen zadržovat v těle vodu a za den vyloučí 10 až 20 l vody močí, dechem nebo potem.

Speciální typ diabetu, tzv. těhotenská cukrovka, se objevuje u žen v průběhu těhotenství. Po porodu obvykle samovolně odezní.
Speciální typ diabetu, tzv. těhotenská cukrovka, se objevuje u žen v průběhu těhotenství. Po
porodu obvykle samovolně odezní.

Jaké jsou příznaky cukrovky?

Cukrovka probíhá pozvolna, skrytě, je třeba si všímat příznaků, signalizujících toto onemocnění. K nejčastějším příznakům diabetu patří žízeň a časté a vydatné močení. Při zvýšené hladině glukózy v krvi ledviny nedokáží udržet glukózu a propouštějí ji do moči. Přebytky glukózy strhávají s sebou molekuly vody, proto čím je hodnota glykémie vyšší, tím je větší množství moči. Diabetik je nucen hodně pít a chodí nápadně často močit. Při neléčení dochází k dehydrataci, odvodnění.

Hubnutí a únava jsou dalšími příznaky diabetu. Inzulín umožňuje glukóze vstup do buněk, pokud se glukóza nedostane do buňky, buňka trpí nedostatkem energie a začne si ji zajišťovat štěpením tuků. Postižený jedinec nezadržitelně hubne, je unavený, malátný, bez chuti do života.

U neléčených diabetiků je cítit aceton. Aceton vzniká jako odpadní látka při katabolismu tuků. Aceton patří mezi ketolátky, které okyselují vnitřní prostředí těla a ovlivňují tím průběh některých chemických reakcí v těle a látkovou výměnu.

Při dalším stádiu této nemoci může dojít k poruchám vědomí, nemocný je zmatený, působí dojmem jako by byl opilý. Dostavují se nespecifické příznaky jako je nechutenství a bolesti břicha. Mez varovné příznaky patří letargie, apatie, extrémní slabost a prudké dýchání, tzv. Kussmaulovo dýchání, které vede ke ketoacidóze, bezvědomí a smrti.

Nepoznaný, zanedbávaný nebo neléčený diabetes způsobuje poškození srdce, mozku, cév dolních končetin a malých cév, které prokrvují ledviny, nervy, oči. Neléčený diabetes může vést např. k selhání ledvin, ke slepotě, k odumření dolních končetin.

Inzulín v akci v těle zdravého člověka, při cukrovce prvního typu a při cukrovce druhého typu
Inzulín v akci v těle zdravého člověka, při cukrovce prvního typu a při cukrovce druhého typu

Co nás čeká, pokud onemocníme cukrovkou ?

Pokud onemocníme cukrovkou, čekají nás zásadní změny našeho životního stylu. Diabetická dieta znamená zásadní změnu v našem způsobu stravování. Musíme najednou sledovat obsah sacharidů v jednotlivých potravinách i jejich glykemický index, což jsme předtím nedělali. Musíme jíst pravidelně a také dodržet denní doporučené množství sacharidů. A to není vše. Musíme také hlídat svoji tělesnou hmotnost a cholesterol, tj. i množství tuků. Musíme více nahrazovat živočišné tuky rostlinnými tuky, např. olivovým nebo řepkovým olejem, ořechy. Do svého jídelníčku musíme zařadit více zeleniny jako zdroj vlákniny, vitamínů, minerálů a ryb. Musíme více přemýšlet nad tím, co kupujeme a co jíme, výrobky z tzv. DIA koutků nemusí být pro nás vhodné, může např. obsahovat více tuků. Pokud máme rádi sladké a nemáme diabetes 1. typu, při kterém je povoleno určité malé množství sladkého jídla, které musí být náležitě pokryto inzulínem, máme smůlu.

Další změnu, která nás čeká, je pravidelná dostatečná pohybová aktivita, která musí být v rovnováze se sacharidy přijatými v potravě. Pohyb snižuje glykémii a jídlo ji zvyšuje. Při zvýšené fyzické zátěži hrozí riziko hypoglykemie, z toho vyplývá nutnost sledování hodnot glykémie pomocí glukometru. Ale to není vše. Do této rovnováhy mohou dle laboratorních výsledků vstupovat perorální antidiabetika nebo inzulín, které snižují glykémii.

Diabetes znamená zcela zásadní změny v našem životním stylu.
Diabetes znamená zcela zásadní změny v našem životním stylu.

Čekají nás také pravidelné návštěvy diabetologické ambulance a pravidelné odběry krve na laboratorní vyšetření hladiny glykémie, glykovaného hemoglobinu, krevních tuků, celkového cholesterolu, HDL cholesterolu a LDL cholesterolu. Krevní tuky a cholesterol je třeba sledovat kvůli prevenci kornatění tepen, když se tuky ukládají do vnitřních stěn cév. A také se máme pokud možno vyvarovat stresu, stres zhoršuje diabetes.

Toto vše nás čeká, pokud máme diabetes 2. typu. Pokud máme diabetes 1. typu, čeká nás kromě výše uvedených změn také celoživotní aplikace inzulínu a časté kontrolování hodnot glykémie pomocí glukometru. Musíme se nejen naučit používat glukometr, ale také se musíme naučit aplikovat si inzulín pomocí inzulínového pera. Jako diabetici 1. typu se musíme naučit přesně vyrovnávat hladinu glukózy a hladinu inzulínu. Vyšší hladinu inzulínu musíme vyrovnat jídlem, vyšší hladinu glukózy inzulínem.

Proč to vše při cukrovce musíme dělat?

Cílem léčby diabetu je jeho kompenzace, tj. udržování stálých hladin glykémie. Výkyvy glykémie mají za následek časné nebo pozdní komplikace diabetu. Mezi časné komplikace patří hyperglykémie a hypoglykémie. Pokud není diabetes kompenzován, tj. jsou časté výkyvy glykémie, může po určité době dojít k pozdním komplikacím diabetu. Mezi ně patří např. diabetická neuropatie, která působí poruchu odpovídajících orgánů a tkání, např. srdce, cév, střeva. Dlouhodobým ukazatelem kompenzace diabetu je sledování hodnot glykovaného hemoglobinu v procentech. Tato hodnota ukazuje poměry kompenzace diabetu v období tří měsíců, protože se červené krvinky obměňují každé tři měsíce. I přes všechna omezení může diabetik žít aktivním, plnohodnotným životem.

Zdroj obrázků: Shutterstock