Podívejte se na významné dny pro zdraví 2018. I v tomto roce si měsíc co měsíc připomene řadu významných dnů souvisejících se zdravím.
Podívejte se na významné dny pro zdraví 2018. I v tomto roce si měsíc co měsíc připomene řadu významných dnů souvisejících se zdravím.

Významné dny pro zdraví 2018

Podívejte se na významné dny pro zdraví 2018. I v tomto roce si měsíc co měsíc připomene řadu významných dnů souvisejících se zdravím.

Každoročně si připomínáme nespočet významných dnů, souvisejících s našim zdravím a medicínou. Podívejte se na kalendář 2018, který shrnuje významné dny pro zdraví 2018. I v tomto roce si připomeneme mnoho významných událostí, které souvisejí s důležitými zdravotními aspekty, civilizačními a jinými významnými nemocemi a s bojem proti nim.

Zdraví 2018 – sledujte s námi významné dny týkající se zdraví.
Zdraví 2018 – sledujte s námi významné dny týkající se zdraví.

Významné dny pro zdraví 2018 – leden

31. 1. 2018 – Světový den pomoci malomocným

Významné dny pro zdraví 2018 – únor

4. 2. 2018 – Světový den boje proti rakovině

11. 2. 2018 – Světový den nemocných

29. 2. 2018 – Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám

Významné dny pro zdraví 2018– březen

6. 3. 2018 – Den jódu

10. 3. 2018 – Světový den ledvin

18. 3. 2018 – Mezinárodní den zdravého spánku

19. 3. 2018 – Mezinárodní den invalidů

21. 3. 2018 – Světový den Downova syndromu

22. 3. 2018 – Světový den vody

24. 3. 2018 – Světový den tuberkulózy

Významné dny pro zdraví 2018 – duben

2. 4. 2018 – Světový den zvýšení povědomí o autismu

7. 4. 2018 – Světový den zdraví

11. 4. 2018 – Světový den Parkinsonovy choroby

12. 4. 2018 – Mezinárodní den boje proti hluku

14. 4. 2018 – Světový den monitoringu diabetiků

17. 4. 2018 – Světový den hemofilie

24. 4. 2018 – Světový den meningitidy

25. 4. 2018 – Světový den malárie

28. 4. 2018 – Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

29. 4. 2018 – Mezinárodní den imunologie

Významné dny pro zdraví 2018 – květen

5. 5. 2018 – Den hygieny rukou

5. 5. 2018 – Mezinárodní den porodních asistentek

8. 5. 2018 – Světový den Červeného kříže

8. 5. 2018 – Světový den astmatu

10. 5. 2018 – Evropský den melanomu

12. 5. 2018 – Mezinárodní den ošetřovatelek

12. 5. 2018 – Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem

12. 5. 2018 – Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii

13. 5. 2018 – Světový den pro fair trade (World fair trade day)

15. 5. 2018 – Světový den boje proti mozkové mrtvici

17. 5. 2018 – Světový den hypertenze

31. 5. 2018 – Světový den bez tabáku

Významné dny pro zdraví 2018 – červen

4. 6. 2018 – Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese

8. 6. 2018 – Světový den boje proti nádorům mozku

14. 6. 2018 – Světový den dárcovství krve

26. 6. 2018 – Mezinárodní den boje proti drogám

27. 6. 2018 – Světový den spirometrie

Významné dny pro zdraví 2018 – červenec

28. 7. 2018 – Světový den hepatitidy

28. 7. 2018 – Světový den boje proti žloutenkám

Významné dny pro zdraví 2018 – srpen

8. až 7. 8. – Mezinárodní týden kojení (UNICEF)

6. 8. 2018 – Mezinárodní den boje lékařů za mír

Významné dny pro zdraví  2018 – září

10. 9. 2018 – Světový den prevence sebevražd

15. 9. 2018 – Mezinárodní den lymfomu

21. 9. 2018 – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

22. 9. 2018 – Světový den antikoncepce

23. 9. 2018 – Mezinárodní den neslyšících

28. 9. 2018 – Světový den boje proti vzteklině

29. 9. 2018 – Světový den srdce

30. 9. 2018 – Světový den kojení

Významné dny pro zdraví 2018 – říjen

1. 10. 2018 – Mezinárodní den lékařů

1. až 31. 10. 2018 – Měsíc pro zdravá prsa

5. 10. 2018 – Světový týden IPF

8. 10. 2018 – Mezinárodní den boje proti popáleninám

10. 10. 2018 – Světový den duševního zdraví

10. 10. 2018 – Světový den zraku

12. 10. 2018 – Světový den artritidy

12. 10. 2018 – Světový týden kostí a kloubů

15. 10. 2018 – Den pro zdravá prsa

16. 10. 2018 – Světový den výživy

16. 10. 2018 – Světový den páteře

17. 10. 2018 – Světový den úrazů

20. 10. 2018 – Světový den osteoporózy

22. 10. 2018 – Mezinárodní den balbutiků

29. 10. 2018 – Světový den mrtvice

Významné dny pro zdraví 2018 – listopad

1. až 30. 11. 2018 – Movember 2018: měsíc mužského zdraví

13. 11. 2018 – Mezinárodní den nevidomých

14. 11. 2018 – Světový den diabetu

19. 11. 2018 – Světový den prevence týrání a zneužívání dětí

19. 11. 2018 – Mezinárodní nekuřácký den

20. 11. 2018 – Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Významné dny pro zdraví 2018 – prosinec

1. 12. 2018 – Světový den boje proti AIDS

3. 12. 2018 – Mezinárodní den zdravotně postižených

Významné dny 2017 najdete zde >>

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu