Nelegální med obsahoval rezidua antibiotik
Nelegální med obsahoval rezidua antibiotik

Nelegální med obsahoval rezidua antibiotik

Na kvalitu medu se značnou měrou odepisuje obsah rezidui antibiotik. Státní zemědělská a potravinářská inspekce při mimořádné kontrole zajistila 31,5 tuny takto nelegálního medu. Nelegální med byl ve skladu zadržen a zapečetěn.

Potravinářská inspekce SZPI při mimořádné kontrole zjistila 31,5 tuny nelegálního medu. Jednalo se celkem o 34 943 ks spotřebitelských balení o jednotlivé hmotnosti 900 g. Šlo o ilegálně uskladněný nelegální med označený etiketami výrobce Včelpo spol. s r.o. Kontrolní akci inspektoři SZPI uskutečnili dne 23. 2. 2018 a to v objektu bývalého zemědělského družstva na Olomoucku.

Nelegální med obsahoval rezidua antibiotik

Nelegální med s obsahem rezidui antibiotik – šarže

Touto namátkovou kontrolou inspektoři SZPI zjistili, že se jedná mj. o šarže s datem minimální trvanlivosti do: 4. 9. 2018, 11. 9. 2018, 30. 9. 2018, 27. 8. 2018, u kterých laboratorní rozbor při předchozích kontrolách SZPI a Státní veterinární správy (SVS) již v r. 2015 potvrdil přítomnost reziduí antibiotik. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o potraviny nevhodné k lidské spotřebě a tedy nelegální. Inspektoři je na místě zadrželi a sklad zapečetili.

Problematická potravina: Med

  • Med s etiketou výrobce Včelpo spol. s r.o.
  • Datum použitelnosti: do 4. 9. 2018, 11. 9. 2018, 30. 9. 2018, 27. 8. 2018 (vybrané šarže)
  • Sklad: objekt bývalého zemědělského družstva na Olomoucku

Nekvalitní med a další nebezpečné potraviny mohou mít dopad na zdraví

Jelikož provozovatel nezajistil zpřístupnění objektu ke kontrole inspektorům a dále z důvodu závažného podezření, že se v předmětných prostorách nachází nebezpečné potraviny, jejichž uvedení na trh může mít dopad na zdraví spotřebitele, zjednali si inspektoři do těchto prostor přístup v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 146/2002 Sb. Dle zákona jsou inspektoři oprávnění zjednat si přístup do takových prostor, včetně otevření uzavřených prostor.

Zjištěnou informaci SZPI předala k došetření SVS, která je kompetentní mj. pro oblast kontroly skladování potravin živočišného původu, tedy i medu.

Zdroj informací: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu