Jaká je kvalita potravin? Ze statistických dat vyplývá, že až 15 % potravin nevyhovuje. Dobrou zprávou je, že české potraviny jsou lepší než ty z dovozu.
Jaká je kvalita potravin? Ze statistických dat vyplývá, že až 15 % potravin nevyhovuje. Dobrou zprávou je, že české potraviny jsou lepší než ty z dovozu.

Jaká je kvalita potravin v Česku? Známe čísla!

Jaká je kvalita potravin? Ze statistických dat vyplývá, že až 15 % potravin nevyhovuje. Dobrou zprávou je, že české potraviny jsou lepší než ty z dovozu. Vyplývá to ze zprávy Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Podívejte se na podrobnosti…

Loňské kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) přinesly zjištění, že až 15 % hodnocených potravin nevyhovělo. Lépe jsou však na tom potraviny z tuzemska. Inspekce loni zjistila celkem 3 184 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků, což představuje cca 15 % hodnocených. Nejvíce nevyhovujících šarží inspektoři odebrali v maloobchodní síti – celkem 2 583.

Je alarmující, že nejvíce pochybení se objevuje mezi tzv. zdravými potravinami, jakými jsou například med, ryby nebo čerstvé ovoce. Další problematickou komoditou jsou doplňky stravy.

Díky kontrolám SZPI dokážeme statisticky posoudit, jaká je kvalita potravin v České republice.
Díky kontrolám SZPI dokážeme statisticky posoudit, jaká je kvalita potravin v České republice.

Jaké je kvalita potravin? Napoví nám to výsledky kontrol SZPI v loňském roce

To, jaká je kvalita potravin prodávaných v České republice, zjišťovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce na základě namátkových šetření. Inspekce SZPI provedla v loňském roce 45 530 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto počtu inspektoři vykonali 27 077 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 11 522 vstupů do provozoven společného stravování, 9 653 vstupů ve výrobě potravin, 2 081 kontrol ve velkoskladech, 840 v prvovýrobě, 443 v celních skladech a 792 v ostatních místech (např. při přepravě apod.).

Potraviny raději z Česka

Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí, u kterých nevyhovělo požadavkům národních nebo evropských předpisů 27,6 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 17% kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 9,9%.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřil med. U medu nevyhovovalo až 51% hodnocených šarží. Další problémové skupiny potravin jsou masné výrobky – nevyhovovalo 18 % hodnocených šarží, ryby – 18 %, víno – 18 %, čerstvé ovoce – 17 %, mléčné výrobky – 14 % a doplňky stravy – 12 %.

České potraviny jsou kvalitnější a bezpečnější než ty evropské. Ty pak v kvalitě a bezpečnosti značně převyšují potraviny z třetích zemí.
České potraviny jsou kvalitnější a bezpečnější než ty evropské. Ty pak v kvalitě a bezpečnosti značně převyšují potraviny z třetích zemí.

Kvalita potravin podle země původu – procento nevyhovujících potravin

  • Česká republika: 9,9 %
  • Země Evropské unie: 17 %
  • Třetí země: 27,6 %

Nejproblematičtější komodity potravin – procento nevyhovujících potravin

  • Med: 51 %
  • Ryby: 18 %
  • Víno: 18 %
  • Masné výrobky: 18 %
  • Čerstvé ovoce: 17 %
  • Mléčné výrobky: 14 %
  • Doplňky stravy: 12 %

Nejproblematičtější potravinou je med. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila pochybení až u 51 % hodnocených šarží medu. Lze nekvalitní med ještě považovat za zdravou potravinu?
Nejproblematičtější potravinou je med. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila pochybení až u 51 % hodnocených šarží medu. Lze nekvalitní med ještě považovat za zdravou potravinu?

Jaká je kvalita potravinářských provozoven, restaurací a výroben potravin?

Státní zemědělské a potravinářské inspekce nehodnotí pouze potraviny, ale i provozovny – tedy obchdy, restaurace nebo výrony potravin. Nejproblematičtějším typem provozoven v roce 2017, stejně jako předchozích dvou letech, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 11 522 kontrol a zjistila zde 2 973 pochybení, z čehož 2 072 pochybení se týkalo nedodržení správné hygienické praxe.

K uzavření provozovny na místě při kontrole došlo v celkem 59 případech. Porušení právních předpisů inspektoři konstatovali u každé čtvrté kontroly v segmentu.

Loni bylo pravomocně skončeno 2 172 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 111 450 300 Kč. Inspekce zároveň vloni uložila 11 837 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto zakázaných potravin představovala 28 133 593 Kč.

SZPI se zaměřila i na kontroly internetového prodeje potraviny

Inspektoři SZPI provedli celkem 650 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin. Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na sociálních sítích jako je například Facebook a Twitter.

Zdroj informací: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Zdroj obrázků: Shutterstock – ilustrační obrázky, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu