Bachova květová terapie je jedna z variant homeopatie, která používá jako léčebný prostředek „esence“, tj. výluhy květů některých rostlin.
Bachova květová terapie je jedna z variant homeopatie, která používá jako léčebný prostředek „esence“, tj. výluhy květů některých rostlin.

Bachova květová terapie – ano nebo ne?

Bachova květová terapie je jedna z variant homeopatie, která používá jako léčebný prostředek „esence“, tj. výluhy květů některých rostlin.

Léčebnou metodu nazvanou Bachova květová terapie (nesprávně Bachova květinová terapie) zavedl v roce 1928 anglický lékař Dr. Edward Bach. Bachova květová terapie se rozšířila do ostatních zemí Evropy včetně naší republiky. Tuto léčebnou metodu používají nejen léčitelé, slouží také některým psychoterapeutům jako pomocný prostředek.

Bachova květová terapie – 38 rostlinných výtažků pro harmonizaci těla i duše

Bachova květová terapie je tvořena z 38 výtažků z různých bylin – květin a rostlin. Má člověku pomoci zvládnout nejrůznější záporné emoce, uvolnit zablokovanou energii, harmonizovat mysl a tím posílit přirozenou obranyschopnost organismu. Podle Dr. Bacha je příčinou všech nemocí disharmonie mezi lidskou psychikou a kosmickou energií. Tuto disharmonii podle Dr. Bacha způsobuje nezpracovaný problém, všechny strachy, starosti, bolesti z minulosti, které blokují životní energii a tím oslabují obranyschopnost našeho těla. Tato disharmonie může vzniknout i z nesplněného úkolu. Dr. Bach zastával názor, že každý člověk má ve svém životě nějaké určení, úkol, který musí splnit, pokud ho nesplní, nastávají psychická nebo tělesná onemocnění a dokonce se prý dotyčný může dostat do těžkých životních situací. Léky prý nepůsobí chemicky, ale působí zvyšování vibrací, otevírání poselství našeho duchovního já a přitahují duševní sílu.

Bachova květová terapie je tvořena z 38 výtažků z různých květin a rostlin.
Bachova květová terapie je tvořena z 38 výtažků z různých květin a rostlin.

Bachovy květové esence nemají za cíl odstranit fyzické a psychické problémy, ale slouží jako prostředek k překonání příčin těchto problémů. Květové esence pomáhají znovu nastolit harmonii mezi lidskou psychikou a kosmickou energií. Esence jsou přírodní látky, které nemají vedlejší účinky. Bachova květová terapie nepotírá negativní věci, které jsou v člověku, pouze podporuje jeho pozitivní potenciál. Z tohoto důvodu nesprávně zvolená esence neuškodí tělu, pouze jím není energeticky přijata a je neúčinná.

Esence používané v Bachově květové terapii

Dr. Edward Bach rozlišoval 38 různých negativních duševních stavů a slabostí charakterů, ze kterých vznikají různé nemoci a zdravotní problémy. Jako lék určil 38 různých květin, které vybíral tím, že vkládal ruku nad květinu a tím určoval její léčivé schopnosti. Tímto způsobem určil tyto léčivé rostliny pro výrobu esencí: řepík, osiku, buk, zeměžluč, cerato, nazývaný také rožec, slívu, poupě jírovce, čekanku, bílou lesní révu, jabloň, jilm, hořec, hlodáš, vřes, cesmínu, zimolez, habr, netýkavku, modřín, kejklířku, dub, hořčici, vinnou révu, ořech, sporýš, jedlý kaštan, snědek, chmerek, devaterník, červený kaštan, borovici, olivu, bílý kaštan, žebratku, sveřep, šípkovou růži, vrbu a také pět rostlin sloužících k přípravě krizové esence. Kromě rostlin je součástí květových esencí také voda z léčivých pramenů. Květy získané pouze z divoce rostoucích rostlin se položí do pramenité vody na misku z křišťálu, na kterou působí po dobu třech až čtyřech hodin slunce jako zdroj kosmické energie. Vzniklá tekutina se konzervuje koňakem. Z této tekutiny se v továrně Bachova centra v Anglii připraví „koncentrát“, který je ředěn alkoholem v poměru 1:240. Na výrobu prodejního přípravku se použijí pouze dvě kapky tohoto koncentrátu. Z tohoto koncentrátu pacient použije vždy pouze dvě kapky do sklenice vody. Vhodná esence se určuje intuitivně nebo pomocí siderického kyvadla nebo pomocí elektroakupunktury dle Volla či pomocí aplikované kineziologie.

Bachova květová terapie je vlastně speciální formou homeopatie.
Bachova květová terapie je vlastně speciální formou homeopatie.

Několik slov o zakladateli této terapie

Zakladatelem této léčebné květové terapie je jak jsme již několikrát řekli anglický lékař Dr. Edward Bach (1886-1936), který při své práce používal léčivé rostliny. Dr. Bach byl také homeopat a autor mnoho lékařských a spirituálních textů. Je známý zejména jako zakladatel Bachovy květové terapie. Podle něho vysoké kmitání, tj. vibrace různých divoce rostoucích rostlin podléhá tzv. „vyššímu uspořádání“, které se přenáší na člověka, který užívá tyto rostliny. Výběr rostlin s vhodnými vibracemi podle něho harmonizuje lidskou psychiku a kosmickou energii a tím překonává zdravotní problémy psychického i fyzického charakteru a podporuje zdraví.

Názory odpůrců Bachovy květové terapie

Bachová květová terapie má i své odpůrce, Mezi ně patří např. Edzard Enrst, který v roce 2010 publikoval ve svém přehledu dostupné klinické studie této terapie. Žádná z těchto studií neprokázala účinnost Bachovy květové terapie. Jedním z dalších kritiků Bachovy květové terapie je Český klub skeptiků Sisyfos, který tvrdí, že není znám přesný způsob výroby ani ověřovací studia a vysoké, téměř homeopatické ředění, vylučuje specifický efekt.  Účinná látka, přítomná pouze v nepatrném množství nemůže mít žádný efekt. Odborná kritika uvádí, že lék je sice neškodný, ale jeho škodlivost spočívá v možném zanedbání řádné léčby pacientem, a to zejména v případě závažných chorob. Odborná kritika rovněž upozorňuje na nebezpečí tzv. Krizové esence, používané v akutních, život ohrožujících stavech jako je např. šok, infarkt, mozková mrtvice, úraz, apod. Nemocný v ohrožení života dostane místo účinné pomoci pouze neškodnou a neúčinnou látku v podobě Krizové esence. Kritici Bachovy květové terapie se shodují na názoru, že jde o typickou pseudovědeckou metodu s prvky homeopatie, která nemá s klasickou medicínou nic společného.

Zdroj obrázků: Fotolia

CHCI MAGAZÍN ZDRAVÍ A KRÁSA ZDARMA!

Nechte si posílat magazín Zdraví a krása do vaší e-mailové schránky! Staňte se členem největší komunity lidí, kteří si váží své zdraví a chtějí být krásnými.

Váš e-mail