Léčba rakoviny protony je dostupná všem pacientům

Léčba rakoviny protony je dostupná všem pacientům

Pražské Protonové centrum je moderní klinika, specializovaná na léčbu onkologických onemocnění. Protonovou radioterapii, kterou zde aplikují, úspěšně absolvovalo od založení centra roku 2012 již 8 500 pacientů. Protonovou léčbu hradí v plné výši zdravotní pojištění, takže je dostupná všem pacientům z celé ČR. Na konzultaci sem mohou přijít i bez doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Protonová radioterapie se od konvenčního ozařování liší především v míře přesnosti zacílení ozařovacího paprsku. Zatímco u konvenční fotonové radioterapie je nevyhnutelný dopad záření i na tkáně v okolí nádoru, protonový paprsek je možné zacílit přesně a pouze do nádoru, aniž by zasáhl okolní zdravé tkáně. Tím se minimalizují i nežádoucí vedlejší účinky, které se obvykle mohou po fotonové radioterapii dostavit.

Pražské protonové centrum se specializuje na léčbu rakoviny.
Pražské Protonové centrum se specializuje na léčbu rakoviny.

Léčba na světové úrovni

Protonové centrum se může pyšnit vynikajícími výsledky, a dokonce i několika světovými úspěchy. Uznávaní odborníci z Protonového centra mimo jiné vypracovali unikátní technologii léčby karcinomu prsu, kterou nyní úspěšně aplikují v praxi a své know-how nyní předávají i zahraničním kolegům. Celosvětově jedinečných výsledků dosahuje Protonové centrum rovněž v oblasti léčby karcinomu prostaty nízkého rizika, jenž zde v jeho časném stádiu dokáží vyléčit během pouhých 5 dnů.

Výhod protonové radioterapie se rovněž využívá při léčbě nádorů v oblasti hlavy a krku, ale i dalších lokalit, které vyžadují šetrný přístup. Ve spolupráci s prestižní Oxfordskou univerzitou se Protonové centrum věnuje také léčbě lymfomů.

Pacient je v protonovém centru vždy na prvním místě.
Pacient je v Protonovém centru vždy na prvním místě.

Pacient je centrem pozornosti

Unikátní je v Protonovém centru nejen léčebná metoda, ale také přístup k pacientům. Ti mají například nyní v době pandemie možnost absolvovat konzultaci s lékařem v rámci takzvané Virtuální ambulance, tedy formou videohovoru z pohodlí domova.

Během celé léčby pak má každý pacient svého jednoho lékaře, jenž se mu věnuje od vstupní konzultace až do ukončení léčby. Kromě lékaře je pacientům po celou dobu léčby k dispozici také jejich osobní koordinátor, který jim pomáhá vyřešit nezbytné administrativní formality pro zdravotní pojišťovnu, a na nějž se mohou kdykoliv obracet s dotazy.

Protonové centrum se může pochlubit vynikajícími výsledky v léčbě nádorových onemocnění.
Protonové centrum se může pochlubit vynikajícími výsledky v léčbě nádorových onemocnění.

Prevence je základ

Kromě technologií pro protonovou léčbu je klinika vybavena také moderními přístroji pro diagnostický screening, včetně unikátního digitálního PET/CT.