Co se skrývá pod pojmem Infekční exantémová onemocnění dětí? Jsou spalničky, spála, zarděnky, Filatov-Dukeho nemoc, pátá a šestá dětská nemoc.
Co se skrývá pod pojmem Infekční exantémová onemocnění dětí? Jsou spalničky, spála, zarděnky, Filatov-Dukeho nemoc, pátá a šestá dětská nemoc.

Infekční exantémová onemocnění dětí, aneb první až šestá nemoc

Co se skrývá pod pojmem Infekční exantémová onemocnění dětí? Jsou spalničky, spála, zarděnky, Filatov-Dukeho nemoc, pátá a šestá dětská nemoc.

Pro laika pod zvláštním názvem se ukrývající, tzv. infekční exantémová onemocnění dětí jsou infekční choroby, jejichž typickým příznakem je přítomnost pro ně charakteristického exantému, tedy vyrážky nebo výsevu. Jde o náhlý vznikl generalizovaného výsevu eflorescencí na kůži podle jehož charakteru rozlišujeme exantémy makulopapulózní, vezikulózní a hemoragické. Většinou jde o virové etiologie, které spontánně odezní během pár dní nebo týdnů bez následků. Jejich léčba je pouze symptomatická. Speciální pozornost je ale nutné věnovat exantémovým infekcím v době těhotenství, kdy mohou ohrozit vývoj plodu a vyvolat infekci u novorozence.

Nejznámější infekční exantémová onemocnění dětí jsou spalničky, spála, zarděnky, Filatov-Dukeho nemoc, pátá a šestá dětská nemoc. Projevují se vyrážkou nebo výsevem.
Nejznámější infekční exantémová onemocnění dětí jsou spalničky, spála, zarděnky, Filatov-Dukeho nemoc, pátá a šestá dětská nemoc. Projevují se vyrážkou nebo výsevem.

Typy exantémů

  • Makulopapulózní infekční exantémová onemocnění – spála, některá enterovirová onemocnění, zarděnky, šestá nemoc, pátá nemoc, infekční mononukleóza, spalničky.
  • Vezikulózní Infekční exantémová onemocnění – plané neštovice.
  • Hemoragické Infekční exantémová onemocnění – meningitida a pneumoniae.

Infekční exantémová onemocnění dětí

1. Spalničky: první dětská nemoc (původce – Morbillivirus)
2. Spála: druhá dětská nemoc (původce – Streptococcus pyogenes)
3. Zarděnky: třetí dětská nemoc (původce – Rubivirus)
4. Pseudoskarlatina / Filatov-Dukeho nemoc: čtvrtá dětská nemoc (původce – coxsackie a echoviry)
5. Erythema infectiosum: pátá dětská nemoc (původce – lidský parvovirus)
6. Exanthema Sunitám: šestá dětská nemoc (původce – lidské herpesviry)

Výskyt nejznámějších exantémových onemocnění v České republice

1998199920002001200220032004200520062007
Plané neštovice50907371703866535343334743571952487352173519748575
Spalničky1929643017072
Zarděnky682097474389431562831884
Jiná exantémová onemocnění3231496213254707141321521042762764

Zdroj tabulky: Pediatriepropraxi.cz

Spalničky: první dětská nemoc

Spalničky patří mezi virová infekční exantémová onemocnění předškolních dětí s výskytem především v období koncem zimy a na jaře. Onemocnění zanechává imunitu a neprojevuje se opakovaně. Zdrojem nákazy je nemocný pacient od nákazy do 6. dne po vzniku exantému. Virus se šíří vzduchem. Jako prevenci sekundární bakteriální infekce je možné podat antibiotika.

Spalničky patří mezi virová infekční exantémová onemocnění předškolních dětí
Spalničky patří mezi virová infekční exantémová onemocnění předškolních dětí

Nemocní jsou během virémie velmi nakažliví. Při nemoci se dostaví se horečka, rýma, kašel a šedé skvrny v dutině ústní. Asi za 14 dní po nákaze se projeví vyrážka. Ta jako červenofialový nepravidelný makulopapulární exantém začínající na ušním boltci a záhlaví, vede přes obličej, krk a trup až na dolní končetiny Trvá 6–8 dní. Někdy provází nemoc nechutenství a průjem. Horečka může trvat 7 až 10 dní.

Spála: druhá dětská nemoc

Spála je infekční onemocnění způsobené především streptokoky skupiny A, někdy C a G, které produkují erytrogenní toxiny. Způsobí rozšíření drobných cév, zvýšení jejich prostupnosti a vznik typické vyrážky. Spálou lze onemocnět opakovaně, nejčastěji mezi 3. a 10. rokem. U kojenců se nemoc nevyskytuje.

Inkubační doba spály je 2 až 5 dnů, výjimečně 7 dnů. Zdrojem infekce je kapénková infekce a nemocný v inkubační době spály. Rozlišujeme dva druhy spály: spálová angína a ranná spála. Kromě antibiotik snižujeme horečku a podáváme tekutiny.

Dva příznaky spály – spálový exantém a malinový jazyk

Spála začíná jako angína bolestmi v krku, bolestí při polykání, zduřením krčních lymfatických uzlin, vysokými teplotami, zimnicí, únavou a malátností. Objevují se někdy i bolesti bříška a zvracení. Jazyk je bíle povleklý, následně se povlak olupuje od špičky jazyka dozadu, pak je červený. Za 1 až 2 dny se objeví typická světle červená vyrážka, drobná, později splývající, kůže je drsná. Šíří se v podbřišku, do slabin, na vnitřní strany stehna, boční strany trupu, do podpažních a loketních jamek, ale nepostihuje obličej. Tváře jsou červené s bledostí okolo úst – tzv. Filatovův příznak.

Zarděnky: třetí dětská nemoc

Zarděnky, neboli latinsky rubeola, jsou virové infekční exantémové onemocnění dětí, jehož zdrojem infekce je člověk od konce inkubační doby do 7. dne po vzniku exantému, případně dítě s vrozenými zarděnkami. Neléčí se, doporučen je pouze klidový režim na zmírňování obtíží. Nemocné je třeba izolovat. Infekce matky v prvních čtyřech měsících těhotenství způsobuje potrat nebo vznik vývojových vad plodu. Proti nemoci se podává očkování.

Inkubační doba zarděnek je 15 až 20 dní, průměrně 17 dní. Zarděnková infekce se šíří kapénkovou infekcí. Projevuje se makulopapulózní nesplývající vyrážkou začínající na obličeji, pak se šíří na celé tělo a na končetinách je méně výrazná. Na sliznici patra se může objevit také nějaká ta skvrna. Vyrážka je doprovázena zduřením mízních uzlin.

Zarděnky (rubeola) jsou u dětí poměrně lehce probíhajícím onemocněním. Nebezpečné je však v případě vrozené nemoci, tedy přenesené z matky na plod v průběhu těhotenství. I proto se proti zarděnkám očkuje. Po překonání nemoci nebo očkování získává očkovaný jedinec doživotní imunitu.
Zarděnky (rubeola) jsou u dětí poměrně lehce probíhajícím onemocněním. Nebezpečné je však v případě vrozené nemoci, tedy přenesené z matky na plod v průběhu těhotenství. I proto se proti zarděnkám očkuje. Po překonání nemoci nebo očkování získává očkovaný jedinec doživotní imunitu.

Pseudoskarlatina / Filatov-Dukeho nemoc: čtvrtá dětská nemoc

Tato nemoc má hned několik názvů. Nazývá se nepravá spála, ale i pseudoskarlatina, Filatov-Dukeho nemoc, nebo tzv. čtvrtá dětská nemoc.  Původcem nemoci jsou coxsackie a echoviry.

Erythema infectiosum: pátá dětská nemoc

Původcem infekce Erythema infectiosum je parvovirus B 19, který se přenáší se vzduchem. Postihuje děti předškolního a raného školního věku, někdy i dospělé. Nejvíce infekční je dítě týden před vypuknutím prvních příznaků. Je znám i přenos z matky na plod placentou. Šíří se v kolektivech v malých epidemiích zejména na jaře.

Inkubační doba dětské páté nemoci je 1 až 2 týdny. Virus se množí v dýchacích cestách do kostní dřeně, kde působí útlum její činnosti. U dětí s poruchami krvetvorby může dojít k vážným komplikacím. Pak se šíří do kloubů, kde působí zánět projevující se bolestmi, a do kůže. Doporučuje se pouze klidový režim, jinak se neléčí.

Pátá nemoc je infekční exantémové onemocnění dětí, které začíná náhle vyrážkou na tvářích a kolem nosu, na kořeni nosu splývá, okolo úst chybí. V obličeji tvoří dojem červeného motýla. Pak se tvoří velké nepravidelné splývající červenofialové skvrny na zevních stranách končetin a hýždích. Na trupu je jí méně. Trvá 6 až 10 dnů a mizí postupně.

U starších dětí a dospělých se Erythema infectiosum pojí s chřipkovými příznaky, škrábáním v krku, rýmou, bolesti svalů a kloubů. Je bez teplot. Nebezpečná je u těhotných, kdy působí útlum krvetvorby plodu, který se poškodí a odumře. Může proběhnout i bez vyrážky v podobě lehkého virového onemocnění. Neopakuje se a člověk či dítě se po překonání této nemoci stává na ni imunní.

Exanthema Sunitám: šestá dětská nemoc

 Exanthema Sunitám je virové onemocnění s lehkým průběhem, ale prudkým začátkem. Objevuje se nejčastěji u malých dětí, kojenců a batolat, začíná vysokými teplotami kolem 39 °C a projevy dítěte se neslučují s teplotou. Děti se chovají jako jindy. Teploty trvají 2 až 3 dny a pak se objeví růžová až červená vyrážka, která nesvědí. V chladu téměř zmizí, v teple se zase objeví a šíří se po těle různě. Do 3 až 5 dnů úplně vymizí.

Inkubační doba šesté infekční nemoci dětí, Exanthema Sunitám, je 14 dnů. Antibiotika spíše způsobí alergickou reakci a jsou zbytečná. Podávají se léky na srážení teploty a dítě nekoupeme. Vyrážka se opět nenatírá a odezní sama. Infekční onemocnění se šíří vzduchem.

Zdroj obrázků: Wikiskripta.eu, Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu