Psychologie barev hlásí, že na tom, jakými barvami se obklopíme, skutečně záleží. Barvy nám mohou prozradit více o nás, nebo nás ovlivnit.

Barvy ovlivňují naše pocity, naši náladu, naše chování i energii. Barvy mohou rovněž něco prozradit i o naší povaze. Psychologie barev není žádná pavěda a pokud k ní přistupujeme s trochou nadhledu, určitě se mnohé dozvíme o sobě i jiných.

Určují barvy skutečně naši povahu?

Barvy se používají k diagnostice osobnosti spolu s dalšími psychodiagnostickými metodami, např. psychologickými testy. Metoda určení osobnostních aspektů se nazývá Lüscherův test. Je založena na významu preference či odmítnutí určitých barev vyšetřovanou osobou. Dle této metody je volba a ignorování barev závislá nejen na situačních okolnostech, ale určuje i osobnost. Pomocí této metody se zjišťuje emoční založení, motivace, potřeby, kompenzační formy chování, stabilita či labilita centrálního nervového systému. Získané výsledky tohoto testu pomocí psychologie barev mají posloužit jako ukazatel chování „vyšetřované osoby“ v mnoha konkrétních situacích.

Psychologie barev tvrdí, že stejně tak, jako barvy ovlivňují nás samotné, dokážou na nás i mnohé prozradit.

Psychologie barev tvrdí, že stejně tak, jako barvy ovlivňují nás samotné, dokážou na nás i mnohé prozradit.

V současné době se v praxi metoda psychologie barev, neboli Lüscherův test, používá jako doplňková. Pro běžný život pak platí, že posuzování druhých podle barev, do kterých se oblékají, a na základě jejich obliby, je mnohdy velmi zavádějící. Barvy nám sice mohou ledacos prozradit o naší povaze, nejsou však 100 % směrodatným ukazatelem. Barvy však dovedou výrazným způsobem ovlivnit naše pocity, naši náladu, naše chování i energii. 

Znáte základní nauku o barvách a jejich míchání?

Znáte základní nauku o barvách a jejich míchání?

Jak nás mohou barvy ovlivňovat?

Barvy sice nevypovídají detailně o našem charakteru, avšak to, jakými barvami se obklopujeme, nás může hodně ovlivnit. Barvy oblečení, interiéru, barvy, na které se rádi díváme, významným způsobem ovlivňují naše pocity, náladu, energii i naše jednání. Podívejme se blíže, jak na nás působí jednotlivé barvy.

Psychologie barev, aneb seznamte se s jednotlivými barvami a s tím, jaké nálady a pocity na nás přenesou

Žlutá barva

Žlutá barva je barva slunce, barva změny, barva veselosti a chuti poznávat nové. Působí vesele, otevřeně, povzbudivě, osvobozuje, přináší uvolnění a pocit harmonie.

Oranžová barva

Oranžová barva je slavnostní barva, spojená s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody, slavnostního vzrušeného očekávání. Vyvolává pocit radosti, nadšení.

Zlatá barva

Zlatá barva je symbolem štěstí, univerzální lásky a nejvyšších hodnot, velkorysosti, šlechetnosti, moudrosti, inteligence. Zlatá barva dělá vše hodnotné, drahocenné. Vyvolává pocit zářícího štěstí, působí slavnostně, vznešeně.

Žlutozelená barva

Působí otevřeně, dává impuls k navázání kontaktu. Žlutozelená barva s převahou žluté barvy působí vtíravě, podbízivě.

Zelená barva

Zelená barva je symbolem jara, symbolem nového života a vitality. Světlezelená barva působí podle psychologie barev přirozeně, je spojená s představou chladu, vlhka, ticha, přírody a růstu. Někdy může tento odstín zelené barvy působit jedovatě. Tmavozelená barva působí uklidňujícím dojmem, dává pocit ochrany, bezpečí a naděje.

Zelenomodrá barva

Zelenomodrá barva je kombinací zelené a modré barvy. Tmavý odstín zelenomodré barvy působí dojmem hrdosti, uzavřenosti a sobectví. Světlý odstín této barvy působí dojmem chladné odtažitosti a hygienické sterility.

Modrá barva

Modrá barva je barvou klidu, spokojenosti, naslouchání, tajemství, harmonie. Symbolizuje něhu, věrnost, důvěru, stálost a tradici. Tmavomodrá barva působí podle psychologie barev klidným, vážným až skličujícím dojmem. Působí dojmem dálek, hloubky, rozjímání, míru i spokojenosti. Světlemodrá barva naopak působí přívětivě, vesele, bezstarostně. Vyvolává představu oblohy, vzduchu, ticha, touhy.

Modročervená barva

Modročervená barva je výslednou kombinací modré a červení barvy. Působí dojmem zadržované síly, koncentrované uvnitř a vynucené zdrženlivosti.

Červená barva

Červená barva je symbolem životní síly, energie, sebevědomí, aktivity, radosti z činnosti, lásky, změny, výstrahy, ale i symbolem násilí, dobývání, nebezpečí a hluku. Působí dojmem prudkosti, akčnosti, náruživosti, vášně a někdy i agresivity. Podporuje aktivitu, navázání kontaktů. Purpurová barva je odstín červené barvy. Působí vznešeně, hrdě, povzbudivě. Vyvolává představu spravedlnosti a majestátu, klidu, sebevědomí bez střetů.

Fialová barva

Fialová barva je symbolem tajemství, pokory, střízlivosti, skromnosti. Podle psychologie barev působí melancholicky, osobitě. Vyvolává dojem zastřeného vzrušení, skrytého tajemství, které vzbuzuje znepokojení. Světle fialová barva je barvou magie, melancholie a opojení. Působí začarovaně, rozpolceně a slabošsky.

Růžová barva

Růžová barva symbolizuje něžnou lásku, sladkost, náklonnost, jemnost, oddanost, jemný způsob života, zdrženlivé elegance, slavnostní nálady i sentimentálních citů. Působí dojmem volnosti, něhy a energie. Může také působit dojmem vědomého odvrácení se od vážných věcí života. Psychologie barev přisuzuje růžové barvě, že zvyšuje chuť na sladké.

Meruňková barva

Meruňková barva má obnovující, oživující a stimulační vliv. Může rozpustit a odstranit emoční blokády.

Hnědožlutá barva

Vyvolává pocit dynamiky, radosti, otevřenosti a pohody.

Hnědá barva

Hnědá barva je symbolem tělesnosti, pohodlí, jistoty, pořádku, tradice, domova zdrženlivosti a pohodlí. Působí dojmem střízlivosti, řádu, mlčenlivosti, solidnosti, vážnosti i jistoty. Vyvolává také dojem pohodlí, tepla domova a života v realitě.

Šedá barva

Šedá barva je pro psychologii barev neutrální barva, symbolizuje bezvýznamnost, skrytost, chudobu, pokoru. Působí dojmem netečnosti, smutku, bezvýznamnosti a chudoby.

Bílá barva

Bílá barva je neurčitá barva, symbolizuje čistotu, nevinnost, osvobození, absolutní svobodu a nové začátky. Bílá barva působí dojmem neutrality, čistoty a osvobození.

Černá barva

Černá barva je nejtmavší barva, je to barva tmy, smrti, smutku, odříkání a vzdoru. Černá barva působí depresivně. Vyvolává dojem elegance, smutku, beznaděje a nicoty.

Zdroj obrázků: Shutterstock

CHCI MAGAZÍN ZDRAVÍ A KRÁSA ZDARMA!

Nechte si posílat magazín Zdraví a krása do vaší e-mailové schránky! Staňte se členem největší komunity lidí, kteří si váží své zdraví a chtějí být krásnými.

Váš e-mail