Pod označením BIO musí být produkty s certifikací a nápis nesmí být pouze reklamním tahem, podmínky pro udělení označení BIO jsou dost přísné.
Pod označením BIO musí být produkty s certifikací a nápis nesmí být pouze reklamním tahem, podmínky pro udělení označení BIO jsou dost přísné.

BIO – skutečně víte, co si pod tímto pojmem představit?

Pod označením BIO musí být produkty s certifikací a nápis nesmí být pouze reklamním tahem, podmínky pro udělení tohoto označení jsou dost přísné.

Není bio jako BIO. To, že někdo vám nabídne jahody ze své zahrádky a řekne, že jsou stoprocentně bio neznamená, že má nárok na certifikát, který by mu tyto jahody umožnil jako bio skutečně i prodávat. Soused či kamarád tím měl nejspíše na mysli, že k vypěstování nepoužil žádnou chemii. Možná však jen to, že jahůdky sám vypěstoval. Kdo chce své prodávané produkty prodávat s BIO certifikací, musí splňovat poměrně přísná pravidla pro jeho udělení. Certifikace pro toto označení nejsou udělované jen tak. BIO je také pěkný byznys a s tím je spojený i zisk. Je to tak ale vždycky? Jde o kvalitu nebo snahu vydělat?

Skutečně kontrolovaná bioprodukce podléhá dozorovým orgánům a řídí se přísnými pravidly kontroly. Označovat produkci jako BIO je možné jen na základě udělené certifikace.
Skutečně kontrolovaná bioprodukce podléhá dozorovým orgánům a řídí se přísnými pravidly kontroly. Označovat produkci jako BIO je možné jen na základě udělené certifikace.

Biopotraviny a bioprodukty jsou obecně dražší než veškeré klasické potraviny. Řada z nás jim nedůvěřuje a dívá se na ně často přes prsty. V případě bioproduktů je třeba brát v úvahu i fakt, že ekologická bioprodukce je finančně vysoce nákladná. Vypěstovat v dnešní době plodiny bez užití chemických hnojiv a pesticidů je nejen časově náročnější, pracnější, ale i nákladnější. Někdy dokonce nemožné. Kdo pěstuje sám v domácích podmínkách ví, že třeba pěstovat broskve bez postřiků proti kadeřavosti je naprosto nemožné. A podobných případů se najde mnohem více.

Produkty s označením bio, které nemají s ekologickým farmařením nic společného, nevlastní certifikáty BIO kvality a není nad nimi ani dohled pověřených osob a organizací ručících za certifikaci, jednají protizákonně. Jak tedy poznat pravé BIO? Certifikáty, loga a označení biokvality, jsou udělovány pouze produktům, které musí splňovat jisté podmínky.

Kdo má nárok, aby byl jeho produkt označen jako BIO?

Bioprodukt

Je surovina rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekologického hospodářství s platným certifikátem.

Biopotravina

Je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za zákonem určených podmínek splňující specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost. Jde o potraviny pěstované pouze za použití schválených hnojiv, pouze za použití schválené škály chemických postřiků (pesticidů) a za přesně stanoveného způsobů jichž použití (např. frekvence ošetření), bez použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi. Myslet si že jde o potraviny pěstované zcela bez použití jakýchkoliv umělých pesticidů je velice častým omylem.

Pod označením BIO musí být produkty s certifikací a nápis nesmí být pouze reklamním tahem, podmínky pro udělení označení BIO jsou dost přísné.

Milovníky bio produkce chrání tři stupně BIO kontroly

Zákonná kontrola BIO produkce

Ekologické farmáře a výrobce biopotravin dozorují státem pověřené organizace. Jakmile farmáři a výrobci splní všechny požadavky, dostanou certifikát a tím mohou u svých produktů užívat označení BIO. Certifikát je udělen vždy na jeden rok a při porušení pravidel může být kdykoliv odebrán.

V České republice kontrolované a certifikované biopotraviny nesou evropské BIO logo a kód jedné ze tří akreditovaných kontrolních organizací:

  • KEZ o.p.s., Kód: CZ-BIO-001
  • ABCERT AG, organizační složka, Kód: CZ-BIO-002
  • Biokont CZ, s.r.o., Kód: CZ-BIO-003

Číselný kód a místo původu surovin musí být umístěno ve stejném vizuálním poli jako EU BIO logo. Informace o místě původu má být umístěna přímo pod kód kontrolní organizace.

Supervize

Nad prací kontrolních organizací stojí opět další subjekt, tedy supervizor. Zaměstnanci Ministerstva zemědělství ČR namátkově dohlíží na kontrolory přímo v terénu. Dbají na dodržováním příslušných zákonů a předpisů.

Úřední kontrola

Nad výše zmíněnými osobami a organizacemi stojí ještě další dohled. Ekologické zemědělce a výrobce biopotravin má pod kontrolou nezávislý státní orgán, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který na základě analýzy rizik každý rok provádí namátkové kontroly na dodržování pravidel pro ekologické farmaření. Jde o namátkový vzorek asi 5 % ekologických farem v České republice.

Pod označením BIO musí být produkty s certifikací a nápis nesmí být pouze reklamním tahem, podmínky pro udělení označení BIO jsou dost přísné.

Certifikace BIO v praxi

Kontrola a certifikace ekologických zemědělců se provádí alespoň jednou do roka přímo v terénu na ekofarmě. Inspektor osobně navštíví každého eko zemědělce a kontroluje provoz farmy, jednotlivá hospodářská zvířata i plodiny, účetnictví a veškerou dokumentaci. Inspektor prověřuje, zda vše splňuje zákonem stanovené podmínky. Za porušení podmínek může být udělena pokuta do výše jednoho milionu korun.

Značení biopotravin

Každá biopotravina musí být označena podle platných nařízení, evropské legislativy a zákona o ekologickém zemědělství.

Každá biopotravina musí být označena:

  • slovem BIO, nebo jiným odkazem na původ v ekologickém zemědělství
  • kódem organizace, který původ výrobku ověřila
  • grafickým logem pod názvem „BIO zebra“, které doplňuje kód organizace
  • a nově i logem EU – „BIO list“
BIO loga je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.
BIO loga je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Kupujete-li bioprodukty od regionálního farmáře prodávajícího pod označením BIO, je třeba prověřit, zda jde opravdu o produkty ekologického zemědělství. Pokud si nejste jistí, vždy si vyžádejte patřičné dokumenty. Musí mít platný certifikát vydaný jednou z kontrolních organizací, seznam všech výrobků a produktů, které může jako BIO prodávat.

Jsou biopotraviny a bioprodukty skutečně lepší? 

To je téma na dlouhou diskusi. Určitě platí, že jejich produkce více hlídaná a vztahují se na ně přísnější normy. Např. co do používaných pesticidů. Ale myslet si, že jsou například biopotraviny pěstovány zcela bez chemie, nebo s minimem chemie, je velice naivní. Je nutné si uvědomit, že dnešní zemědělství se bez umělých hnojiv a postřiků proto škůdcům a nemocím neobejde. Nejde to zcela v soukromých zahrádkách a už vůbec ne ve velkopěstitelství

Zemědělci jsou navíc na úrodě finančně závislý a nemohou si dovolit riskovat znehodnocení úrody škůdci. Takže i biorajčata byla ošetřena přípravky proti plísni rajčatové, o nutnostmi ošetřovat víno, broskve nebo meruňky nemluvě. 

Někdy může být dokonce biopěstitelství rizikovější. I přírodním hnojem lze totiž rostliny přehnojit. Navíc se objevují skutečnosti, že právě z nemyté biozeleniny se lidé častěji nakazí různými parazity a různými bakteriemi, než z rostlin hnojenými řízeně umělými hnojivy. 

Takže pokud jde o bioprodukci – proč ne. Ale s rozumem a hlavně hlaďte i na ceny. Někdy jsou biovýrobky zbytečně a předraženy a jejich přínos pro naše zdraví ani životní prostředí není tomu úměrný. Ani klasická produkce nemusí být méně kvalitní nebo méně ekologická. 

Zdroj obrázků: Shutterstock, oficiální loga – eagri.cz