Ačkoliv se o krevní plasmě v posledních letech stále hojněji diskutuje, jen velmi málo lidí o této tekutině ví něco bližšího. Mnohdy to neví ani samotní dárci. Prověřte své znalosti prostřednictvím tohoto krátkého testu a na závěr zjistěte řadu fascinujících faktů.
Ačkoliv se o krevní plasmě v posledních letech stále hojněji diskutuje, jen velmi málo lidí o této tekutině ví něco bližšího. Mnohdy to neví ani samotní dárci. Prověřte své znalosti prostřednictvím tohoto krátkého testu a na závěr zjistěte řadu fascinujících faktů.

TEST: Co (ne)víte o krevní plasmě?

Ačkoliv se o krevní plasmě v posledních letech stále hojněji diskutuje, jen velmi málo lidí o této tekutině ví něco bližšího. Mnohdy to neví ani samotní dárci. Prověřte své znalosti prostřednictvím tohoto krátkého testu a na závěr zjistěte řadu fascinujících faktů.

1. Co je krevní plasma?

a) Tekutá složka krve

b) Pevná složka krve

c) Neokysličená krev

2. Kolik se maximálně odebírá krevní plasmy?

a) Maximálně 8 g

b) Maximálně 800 mg

c) Maximálně 850 ml

3. Jakou barvu má krevní plasma?

a) Červenou

b) Žlutou

c) Hnědou

4. Co se vyrábí z krevní plasmy?

a) Léky, doplňky stravy, séra

b) Léky a séra

c) Léky a doplňky stravy

5. Jak se odebírá krevní plasma?

a) Pomocí plazmaliftingu

b) Pomocí punkce

c) Pomocí plazmaferézy

6. Kdo potřebuje darovanou krevní plasmu?

a) Lidé s hemofilii

b) Lidé s popáleninami

c) Lidé s poruchou imunity

7. Jaká je horní věková hranice pro první darování krve?

a) 57 let

b) 60 let

c) 65 let

1. Co je krevní plasma?

a) Tekutá složka krve – Látka tvoří kolem 55 % objemu krve. Složení krevní plasmy se sestává z 90-91 % z vody, ze 7-8% bílkovin a dále z organických a anorganických látek. V lidském těle můžete najít 2,8 až 3,5 litru krevní plasmy.

2. Kolik se maximálně odebírá krevní plasmy?

cMaximálně 850 ml – Přesné množství odběru krevní plasmy závisí jednak na hmotnosti dárce, ale také na jeho fyzické kondici nebo věku.

3. Jakou barvu má krevní plasma?

b) Žlutou – Barva krevní plasmy se liší vzorek od vzorku, v zásadě se však drží odstínů žluté. Její zabarvení ovlivňuje složení, ale i pitný režim a stravovací návyky dárce.

4. Co se vyrábí z krevní plasmy?

a) Léky, doplňky stravy, séra – Dokud nedošlo k uvolnění legislativy EU, krevní plasma sloužila pouze v medicínské praxi.

5. Jak se odebírá krevní plasma?

c) Pomocí plazmaferézy – Odběr plasmy se uskutečňuje prostřednictvím přístroje a procesu zvaném plazmaferéza. Použitý materiál je jen na jedno použití, aby se zabránilo případnému riziku přenosu infekce mezi dárci. Krevní plasma se oddělí od pevných složek krve. Plasma se poté shromažďuje ve sběrných vacích, kdežto zbytek putuje zpět do těla dárce.

6. Kdo potřebuje darovanou krevní plasmu?

a) Lidé s hemofilií b) Lidé s popáleninami c) Lidé s poruchou imunity. Krevní plasma má široké využití. Lidem s hemofilií pomáhá při krvácivých příhodách, při popáleninách urychluje hojení, v případě poruch imunity posiluje odolnost těla vůči infekcím.

7. Jaká je horní věková hranice pro první darování krve?

b) 60 let – Dárci mohou chodit na odběry krevní plasmy až do 65 let, ale vzhledem k nutnosti provést řadu testů a kontrolovat kondici dobrovolníka se mohou noví dárci hlásit pouze do 60 let.

Jak jste dopadli? Víte o krevní plasmě vše?

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContententPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu